onsdag den 24. februar 2016

My Million Flowers uge 8/ week 8

Denne uge er jeg startet på en grøn blomst.....

This week I started a green flower....


Helt forårsagtigt :-)

Looking forward to spring :-)


Du skal bruge figurerne som herover og herunder

You need templates like the photo above and underneath


6 seks-kanter (mine med blomster)
6 rumber
12 små trekanter

6 hexagons (mine are with flowers)
6 diamonds
12 small triangles


Husk at ri samme vej rundt, så sømrummet vender som på foto, hver sin vej, rundt som møllevinger

Remember the seam allowense must be like the photo


Sy de 6 romber sammen, først til 2 halvdele, og så halvdelene sammen.
Bemærk sømrummet, det kører ligesom rundt i midten, eller lægger sig fint ind i hinanden.

I sewed the 6 diamonds together first. First into 2 halfs, and then the two halfs together.
Notice the seam allowense in the middle fits nicely into each other.


Sy de små trekanter til 6-kanterne, og sy dem til den grønne midte

Sew the small triangles to the hexagon, and then sew those units to the centre.


Så har du en stor 6-kant

Now you have a big hexagon


Go´ fornøjelse  ;-)

Have fun ;-)


onsdag den 17. februar 2016

My Million Flowers uge 7 / week 7

Gul stjerne, eller måske er det solen, der skal skinne over alle blomsterne.....

Yellow star, or maybe it is the sun that will shine on all the flowers....Du skal bruge 6 trekanter
 (mit stof er Brandon Mably design, og havde en trekant, der lige passer)
6 trapezer store, og
6 trapezer små (se foto)

You need 6 triangles
( my fabric is a Brandon Mably design with a triangle that fits)
6 figures big
 (don´t know what they are called, but look at the photo)
6 figures small


Sy den lille trapez til højre side af af trekanten, og
derefter den store til venstre side. 
Sy ialt 6 trekanter, som den du ser nederst til højre på foto.

First I sew the small figure to the right side of the triangle,
and then the big figure to the left side.
Make 6 units like this (photo bottom right)


Da jeg skar stofferne til trapezerne, skar jeg strimler 3,5 cm
(papskabelonen + 1,5 cm til sømrum, 0,75 cm på hver side)
Jeg lagde papskabelonerne på strimlerne, så der er 0,75 cm sømrum på hver af de 
lange sider. Læg linealen over, så der er 0,75 cm sømrum fra pappet, og skær.
Jeg har 6 stykker stof/strimler ovenpå hinanden og skærer på én gang.

To cut the figures, I cut strips 3,5 cm
(the size of the template + seam allowense on both sides 0,75 cm)
I put the template on top of 6 layers of fabric,
put the ruler on top with seam allowense,
and cut.


Sy alle 6 sammensyede trekanter på hver sin side af  6 kanten fra sidste uge.

Sew the 6 units on each side of the hexagon from last week.


Solskin og skøn blå himmel - 
go´ fornøjelse  ;-)

Sunshine and a great blue sky -
have fun  ;-)

onsdag den 10. februar 2016

My Million Flowers uge 6


Så langt denne uge....

So far this week..


6 romber

6 diamonds

Jeg har beklædt romberne med stribet stof, 6 identiske, jeg har altså 
søgt det nøjagtigt samme sted på stoffet til alle 6 romber.
I used fabric with stripes, and made 6 identical diamonds.


Romberne kan vendes på 2 forskellige måder, enten med den blå stribe tættest
mod centrum, eller som herunder, med den blå stribe længst væk fra centrum.

The diamonds can be positioned in 2 differnet ways.
Above with the blue stribe closest to the centre,
below with the blue stripe away fram the centre.


Som du ser valgte jeg mulighed nr. 2

As you see I chose option nr. 2


Go´ fornøjelse ;-)

Have fun :-)

fredag den 5. februar 2016

Row by Row pakke 6

Denne måned har jeg syet en række flying geese, 30 stk. ialt


Jeg har ladet sømrummet stå åbent, foroven og forneden,
så er det nemmere når alle rækkerne skal syes sammen på maskine


Her kommer så nærbilleder af gæssene


startende fra venstre


og 


det sidste billede er yderst til højre


Go´ fornøjelse ;-)

onsdag den 3. februar 2016

My Million Flowers uge 5

Denne uge er jeg startet på en ny blomst

This week I have startet a new flower


1 lys gul 6-kant til midten,
6 mellem gule rundt om,
og 6 mørke gule trekanter til spidserne

1 light yellow for the center
6 medium yellow around the center
and 6 small triangles ina dark yellow to make a star.


Her er skabelonerne tegnet på karton

The templates on the grid paper


Jeg syede først de små mørke trekanter på de mellem gule 6-kanter,
herefter syede jeg - uden at bryde tråden, rundt om hele midten, så de 
mellem gule var på plads. Til sidst syede jeg alle sider, hvor de mellemgule mødes.

Go´ fornøjelse ;-)

First I sewed the dark yellow triangles to the medium yellow hexagons.
I sewed around the center, without breaking the thread, to 
get all the medium yellow hexagons in place,
 and at last I sewed between
 the medium yellow hexagons

Have fun ;-)