onsdag den 27. juli 2016

My Million Flowers uge 30

Samme blomst som tidligere, vil ialt have 6 med det mønster, men
med forskellige stoffer, 3 pink og 3 orange.

Same flower as I made earlier, I want 6 in total,
3 pink and 3 orange


6 figurer af hver, som foto herunder

6 templates as  photo below shows


6 pink og 6 grønne

6 pink and 6 green


Find den ene blomst fra uge 28
og brug den som midte

Find the flower from week 28
and use it for the centre.Sy først alle de grønne i mellemrummene, og så de pink.

First I sewed the green ones to the centre,
and then the pink units.


Go´ fornøjelse ;-)

Have fund ;-)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar