onsdag den 24. februar 2016

My Million Flowers uge 8/ week 8

Denne uge er jeg startet på en grøn blomst.....

This week I started a green flower....


Helt forårsagtigt :-)

Looking forward to spring :-)


Du skal bruge figurerne som herover og herunder

You need templates like the photo above and underneath


6 seks-kanter (mine med blomster)
6 rumber
12 små trekanter

6 hexagons (mine are with flowers)
6 diamonds
12 small triangles


Husk at ri samme vej rundt, så sømrummet vender som på foto, hver sin vej, rundt som møllevinger

Remember the seam allowense must be like the photo


Sy de 6 romber sammen, først til 2 halvdele, og så halvdelene sammen.
Bemærk sømrummet, det kører ligesom rundt i midten, eller lægger sig fint ind i hinanden.

I sewed the 6 diamonds together first. First into 2 halfs, and then the two halfs together.
Notice the seam allowense in the middle fits nicely into each other.


Sy de små trekanter til 6-kanterne, og sy dem til den grønne midte

Sew the small triangles to the hexagon, and then sew those units to the centre.


Så har du en stor 6-kant

Now you have a big hexagon


Go´ fornøjelse  ;-)

Have fun ;-)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar